حیوانات خانگی در سبزوار

فروش قناری فری

یک جفت قناری فری اصل که نر پرتغالی وماده ابلق میباشد یکساله هستند و سال گذشته هم کار دادن مبلغ پنج میلیون تومان.در صورت خریدار بودن با شماره تماس داده شده د...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | H@د£م